గంగవ్వ కోసం లంబాడిపల్లికి క్యూ కట్టిన ప్రముఖులు అవ్వ రేంజ్ అంటే ఇది

1290
Content above bottom navigation